Skip to main content

Welcome To The Dark Gallery

992 / CO11T OSTRICH FULL GRAIN

Clothes: Man
Size: 40, 41, 42
Category:

Description

• Guidi Collection  2018
• Màu : Ghi xanh
• Chất liệu : 100% da đà điểu
• Made in Italy
– Thông tin về sản phẩm vui lòng liên hệ –